Arianna Betti

Het onderzoek van Arianna Betti (1970) betreft de relatie tussen taal en wereld. Met ongelofelijk gemak en speels weet ze complexe concepten te verhelderen en aanschouwelijk te maken.

Ze is gespecialiseerd in de negentiende- en twintigste-eeuwse filosofie van Centraal-Europa. Deze geboren Italiaanse bestudeert vooral Poolse logici en doceert aan de VU in het Engels. Ze is lid van De Jonge Akademie, een gezelschap van excellente jonge wetenschappers, een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Ze woont in Amsterdam.

 

Arianna Betti (1970) researches the relation between language and reality. She knows how to explain complex concepts with incredible ease and playfulness.

She is specialized in Central European filosophy of the nineteenth and twentieth century. She is born Italian, studies Polish logicians especially and teaches at the Amsterdam Free University (VU) in English. She is a member of the Young Academy, a group of excellent young scholars, a part of the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW). She lives in Amsterdam.