Jan Langedijk

Jan Langedijk is mimespeler. Hij was oprichter en artistiek leider van De Daders (1993 – 2006). In zijn werk zoekt hij naar theatrale vormen op de grens van denken en handelen. De vergissingen die gevolg zijn van doen zonder denken komen regelmatig in zijn werk voor.
De laatste jaren is Jan Langedijk meer gericht op het rituele handelen. Hij heeft samen met zijn vader en zijn zoon een voorstelling gemaakt en is meerdere malen naar Azië gereisd om de rol van de oudere uitvoerder binnen de rituele podiumkunsten te onderzoeken.
Jan Langedijk creëert op dit moment voorstellingen voor GroepRood.

Jan Langedijk is a mime. He founded en led theatre group De Daders (1993 – 2006). In his work he seeks theatrical forms that balance between thought and act.The misunderstandings that result from thoughtless actions regularly pop up in his shows. Lately Jan Langedijk is more interested in ritual acts. With his father and his son he created a show and visited Asia several times to examine the role of the elder performer within the ritual performing arts. Langedijk nowadays is creating work for GroepRood.