Easy Aloha’s

De Easy Aloha’s zijn twee DJ’s die zich hebben gespecialiseerd in easy tune. Ze hadden een hit Aloha en tourden over de wereld. Maar Gerard Jansen en Bas Albers zijn ook de auteurs van het boek Gaten en andere dingen die er niet zijn (2008), een breed en lichtvoetig overzicht van alle mogelijke gaten, stiltes en leegtes. Bestellen?

The Easy Aloha’s are two DJ’s specialised in easy tune. They had a hit Aloha and toured the world. But Gerard Jansen and Bas Albers also wrote the book Gaten en andere dingen die er niet zijn (2008) (Holes and other things that are not there), a wide and very accessible survey of all kinds of hole, silence and emptiness.