Koor ‘De Stemming’

De Stemming is een relatief jong koor van ongeveer 25 leden. Het staat onder de bezielende leiding van Joost Schouten, die aandacht heeft voor muzikaal detail. Die liefde voor de muziek is te horen. Door de integere en verfrissende benadering van klassieke muziek heeft het koor in de afgelopen jaren een geheel eigen geluid en unieke uitstraling opgebouwd. Het koor werd opgericht in 1995 en een heel aantal leden van toen is er nog steeds bij. Het plezier en de vriendschap zijn hoorbaar, het enthousiasme spat eraf.

De Stemming is a relatively young choir of about 25 members. It’s inspiring leader is Joost Schouten, who has attention for musical detail. The love of music can be heard. Through a fresh and honest perspective on classical music the choir through the years has achieved a it’s own sound and atmosphere. The choir was founded in 1995 and quite a few of the members then are still present. Their pleasure and friendship can’t be missed; their enthousiasm neither.