De Nederlandse Kring van Verzamelaars van Puddingvormen

Bijna elke verzameling begint met de vis. Vrouwen verzamelen vooral aardewerk, mannen zijn eerder geneigd glazen vormen te verzamelen die vaak meer architectonisch van aard zijn. Het blad van de kring is ondertussen in kleur, het is bezig met zijn zestiende jaargang. Lia Bernaert portretteert in elk nummer een van de leden. Er zijn er zeventig, onder wie Agnes Jansen-Van Daalen. Zij schreef het standaardwerk, Pudding in al zijn vormen, dat nodig aan herziening toe is. Ooit wijdde ze elke nieuwe vorm in met een pudding, maar na een vorm of tweehonderd kwam daar de klad in. Nu heeft ze er 1000. Loes van der Veldt heeft er zevenhonderd. Verzamelen is toch belangrijker dan pudding maken, of eten. “Hoewel het spanend blijft, hoor. Je hoopt dat bij het storten van een pudding de vorm er scherp uitkomt,” zegt Lia, “Het is toch een beetje alsof er een kind geboren wordt…”

 

The Dutch Circle of Collectors of Jelly Moulds

Almost every collection starts with the fish. Women prefer crockery, men usually collect glass moulds that often have a more architectonic character. The Circle’s magazine has become full colour, it’s in its sixteenth year. Lia Bernaert writes a little portrait of one of the members in each edition. There are seventy of them, including Agnes Jansen-Van Daalen. She wrote the indispensable Pudding in al zijn vormen (Jelly in all its forms) that desperately needs reviewing. Once she inaugurated every mould with a pudding, but after about two hundred moulds the routine wore out. Now she ownes about a thousand. Loes van der Veldt ownes seven hundred. Collecting moulds is more important than making jelly, or eating it. “Although it’s still thrilling. One hopes that the moment the jelly comes out of the mould, its form is intact. ” says Lia, “after all, it’s a bit as if a child is born…”