Sander Veenhof

Als afgestudeerd bedrijfsinformaticus met een Rietveld diploma ‘instabiele media’ op zak beoefent Sander Veenhof (1973, NL) zijn kunstpraktijk op het grensvlak waar het digitale de fysieke wereld raakt. Of eigenlijk, Veenhof maakt die grens daartussen irrelevant. Met behulp de oneindige mogelijkheden van hedendaagse digitale techniek programmeert hij de wereld en heft hij elke beperking op. Hij exposeerde op eigen initiatief en ongevraagd in het MoMA in New York, en voegde een 7e verdieping aan het museum toe. Hij lanceerde ‘s werelds grootste interactieve sculptuur bestaand uit 7.463.185.678 virtuele kubussen rondom de gehele aarde. En hij plaatste op Terschelling een echt functionerend virtueel stoplicht. Dat alles voor een publiek van smartphone bezitters, maar nog even en deze iPhone realiteit is een meerderheids-realiteit.

Both well studied in computer science and art, Sander Veenhof (1973) concentrates on making art where the digital and the real world touch. Or, to be more precise, Veenhof makes the border irrelevant. With the help of the infinite possibilities of contemporary digital techniques he programmes the world and nullifies every restriction. He exhibited, on his own initiative and uninvitedly, in the MoMa in New York and added a seventh floor to the building. He launched the worlds largest interactive sculpture, consisting of 7.463.185.678 virtual cubes around the earth. And on Terschelling he installed a functioning virtual traffic light. All for the good of smart phone owners, but it won’t take long before the iPhone reality is normal to everybody.