Bettina Speckmann

Bettina Speckmann (1972): hoogleraar wiskunde en computer sciences aan de TU Eindhoven, lid van de Jonge Akademie van de KNAW, winnaar van de roemruchte Nederlandse ICT prijs 2012.

Haar vakgebied is het snijvlak van computer sciences, wiskunde en cartografie. In dit snijvlak richt zij zich op het verwerken van data, waarvan er meer en meer gegenereerd worden. Ze helpen ons om met cijfers de omgeving te beschrijven. Bijvoorbeeld in kaarten en diagrammen. Voor het menselijk brein zou het onmogelijk zijn alle gegenereerde data te analyseren. Hier is gelukkig een antwoord op gevonden: algoritmes. Een algoritme voert stap voor stap precies omschreven taken uit die bergen data omvormen tot interpreteerbare resultaten. Een algoritme is natuurlijk genoeg om door een mens begrepen te worden, en precies genoeg om in een computerprogramma te worden gebruikt. Hiermee vormt het de koppeling tussen mens en techniek.

Kijk voor een korte documentaire over haar vakgebied: Fast Facts, Bettina Speckmann on models, maps and motion

Bettina Speckmann: full professor mathematics and computer sciences at the Technical University in Eindhoven (NL), member of the Young Academy of the Royal Dutch Academy of Arts and Sciences, winner of the illustrious Dutch ICT Research prize 2012.

She works on the interface of computer sciences, mathematics and cartography. This field aims to improve the processing of data. Data which are generated in higher volumes every day. Data help us to describe our environment, for example in maps or diagrams. It would be impossible for the human brain to analyze all these data. Fortunately we have algorithms. An algorithm is a step by step sequence of instructions that performs a well defined task. It is natural enough to be understandable by humans, but precise and formal enough to be converted easily into a computer program. With this capacity algorithms are the links between human beings and technical entities.

Look for a short documentary on her work: Fast Facts, Bettina Speckmann on models, maps and motion