LeineRoebana

Andrea Leine en Harijono Roebana werken sinds 1988 samen. Ze hebben een eigen bewegingstaal ontwikkeld en combineren dans met andere disciplines, in de eerste plaats met muziek. LeineRoebana gaat daar verder in dan gebruikelijk. Ze kiezen voor live muziek en vragen regelmatig een bijzondere bijdrage van componisten, instrumentalisten en zangers. Ze geven regelmatig les aan dansacademies in binnen- en buitenland. Behalve jonge dansers laten ze ook jonge componisten kennis maken met hun werkwijze. Ze werden bekroond in binnen- en buitenland. De Jakarta Post: “Dutch choreographers duo LeineRoebana from Amsterdam stunned the audience.

Andrea Leine and Harijono Roebana have been working together since 1988. They developed a unique, idiosyncratic dance idiom. They combine dance with other disciplines, notably music. In this, LeineRoebana goes further than most: they opt for live music and often ask for special contributions from composers, instrumentalists and singers. They regularly teach in dance academies in Holland and abroad. Not only young dancers, but also young composers are invited to take part in their approach. They were awarded prizes internationally. The Jakarta Post: “Dutch choreographers duo LeineRoebana from Amsterdam stunned the audience.”