Marc van Kreveld

Marc van Kreveld was het grootste deel van zijn carrière verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij begon er zijn studie in 1984, haalde er de doctorstitel in 1992, werd universitair docent (UD) en tenslotte professor. Het continuüm werd een jaar doorbroken met een postdoc in McGill University in Montreal, Canada.

Hij is gespecialiseerd in computationele meetkunde, waarvan hij de toepassingen onderzoekt in de analyse van bewegende objecten, reconstructie van van gescande objecten en het automatiseren van cartografische visualisaties. Verder is hij geïnteresseerd in de technologie achter computer games.

Academische wapenfeiten: lesboek over computational geometry, vele papers, zeven doctoraalstudenten geslaagd, vier nu (hopelijk) actief, 40 master studenten. Andere features: twee kinderen, badminton, bridge en het ontwerpen van houten puzzels.

Marc van Kreveld had most of his academic career at Utrecht University, starting to study there in 1984, obtaining a PhD in 1992, becoming assistant professor in 1993, then associate professor, and currently full professor. There was one year of interruption for a postdoc at McGill University in Montreal.

He is specialized in computational geometry, exploring its applications in moving object analysis, LiDAR point cloud processing, graph drawing, and cartographic visualization. Current interests include game technology as well.

Academic feats: textbook incomputational geometry, many papers, 7 PhD students finished, 4 currently active (hopefully), 40 master students. Other features: two children, badminton, bridge and wooden puzzle design.