Oproep Codecabinet

Denk hardop mee!
Op 30 november as vindt #3 Unfolding Frogs, Code – in Life, the Universe and Everything van het Paleisje voor Volksvlijt plaats.
Hiervoor hebben we je nodig! Draag  jouw associatie bij aan een groeiende verzameling ideeën over code en bouw mee aan het totaalkunstwerk dat in Felix Meritis, Amsterdam tot stand zal komen.

Elena dacht aan de ‘boeken’ voor draaiorgels. Waar denk jij aan bij code?
Wat betekent code voor jou? Waar manifesteert zich code?
Vertel je gedachte, laat een ding zien, een tekst of muziek horen en neem het op met je mobiele telefoon of webcam (max 1 minuut).
Stuur het op (zie hieronder). Het kan ook een bestaand filmpje zijn.
De bijdragen worden verzameld in ons Codecabinet op YouTube en kunnen verschijnen op de site van de Volkskrant.

Bekijk hier alle filmpjes in het Codecabinet.
…………………………………………………………………………….
Hoe draag je bij? Drie stappen. In een paar minuten klaar.

1. Film je verhaal en/of object met de webcam of je mobiele telefoon.
Noem het filmpje ‘Codecabinet’ en je naam (bijvoorbeeld: ‘Codecabinet Hans de Vries’)
2. Zet het op het web:
- Youtube: Zet het op je eigen Youtube-kanaal
- We transfer: ga naar www.wetransfer.com (geen registratie nodig!) en stuur de film naar paleisjevoorvolksvlijt@gmail.com
3. Mail ons als het gelukt is of met vragen: paleisjevoorvolksvlijt@gmail.com

Stook je vrienden op om ook mee te doen!

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Join our brainstorm!
On the 30th of November Unfolding Frogs, Code– in Life, the Universe and Everything will take place, the third edition of Paleisje voor Volksvlijt.
For this, we need you! Contribute your association to a growing collection of ideas regarding code and help to build the total work of art that will be shown in Felix Meritis, Amsterdam.

What are your thoughts on code? What does code mean to you? Where does code manifest itself?
Phrase your thought, show an object, play music or spoken word and film it with your mobile phone or webcam (one minute max.).
Send it to us (see below). It can also be an existing video.
The contributions will be collected in our codecabinet on Youtube, and may pop up on the Volkskrant website. De Volkskrant is a major Dutch morning paper.
Watch the Codecabinet‘s video’s.
………………………………………………………………………..
How to make a contribution?
Three steps. Done in a few minutes.
1. Film your anecdote or object with your webcam or mobile phone.
Name it ‘codecabinet + your name’ (for instance: codecabinet Priscilla Jones)
2. Put it on the web
- Youtube: upload the video on your own Youtube channel.
- We transfer: go to www.wetransfer.com (no registration needed!) and send the video to paleisjevoorvolksvlijt@gmail.com
3. Send an e-mail when done or with questions to paleisjevoorvolksvlijt@gmail.com

Get your friends to join in.