Persbericht #4 Me, My Flesh and I

Paleisje voor Volksvlijt # 4 – Me, My Flesh and I
Uniek live musical experiment over het lichaam anno 2013
********************************************************************************************
Woensdag 9 oktober in TrouwAmsterdam De Verdieping, aanvang 20.30
********************************************************************************************
Kunstenaars Elena Beelaerts en Floris Tilanus brengen de vierde editie van Paleisje voor Volksvlijt.

Elena Beelaerts: ‘Wat is je lichaam eigenlijk? Schuilt je ziel in je cellen? Of is je lijf slechts een transportmiddel, je ‘broeder ezel’, zoals Fransiscus van Assisi gekscherend zei? Wie of wat ben je? Maakt het verschil als je weet dat je voor 70% procent uit water
bestaat, en dat je genetisch nauwelijks verschilt van een fruitvlieg of een ringworm?’

Paleisje voor Volksvlijt is een denk-, doe- en maaktank die jaarlijks een multidisciplinair totaalkunstwerk organiseert. Het publiek wordt aan de hand van verrassende acts verleid tot nadenken en fantaseren over even actuele als tijdloze vraagstukken.

Attracties tijdens Me, Myself and I: babyshow, anatomieles, ezel, Zappa, Transgenderballade, human beatbox, DNA, Mozart, tapdans en persoonsverwisseling.

Met medewerking van o.a. fotograaf Patricia Steur, Urban dansgezelschap ISH, Koor De Stemming, Bakkerij Hartog, transgenderspecialist Annelou de Vries, anatoom Roelof Jan Oostra en dansgezelschap LeineRoebana.
********************************************************************************************
Babytentoonstelling Revisited in het Paleis(je) voor Volksvlijt: 1922-2013
Speciaal onderdeel van Me, My Flesh and I is een digitale Babytentoonstelling; een geactualiseerde versie van de 1922 gehouden Babytentoonstelling in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt. Hoe showen wij onze babies vandaag de dag? Via Facebook
zamelt Paleisje voor Volksvlijt babyfoto’s in: www.facebook.com/paleisjevoorvolksvlijt
********************************************************************************************
Me, My Flesh and I
Woensdag 9 oktober 2013
Deuren open 20.00 uur
Aanvang 20.30 uur
TrouwAmsterdam De Verdieping
Wibautstraat 127
1091 GL Amsterdam
www.trouwamsterdam.nl
********************************************************************************************
Kaartverkoop
Tickets te koop via de website van Trouw: www.trouwamsterdam.nl
********************************************************************************************
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie over Paleisje voor Volksvlijt zie: www.paleisjevoorvolksvlijt.nl
Of neem contact op met Richtje Reinsma: paleisjevoorvolksvlijt@gmail.com
06 28104130