Bronnen van het Paleisje: Curiositeitenkabinet

Vanaf de zestiende eeuw begonnen rijke heren verzamelingen aan te leggen van ‘rariteiten’: gevonden voorwerpen als haaie-eieren, opgeprikte vlinders, gepolijste stenen, fossielen en schelpen, maar ook prenten, meetinstrumenten, wonderlijke muziekinstrumenten, potten met vergroeide foetussen op sterk water: alles wat maar tot de verbeelding sprak. De prachtigste meubels werden ontworpen om collecties in op te slaan en te tonen.

Het Paleisje is zelf natuurlijk ook een Cabinet of Curiosities, dat leeg begint, maar per avond verder wordt gevuld met de schetsen, de proefstukjes, de gevonden walviskaken, kristallen en fossielen van elk experiment.

From the sixteenth century onward rich gentlemen started to create large collections of ‘curiosities’: found objects like shark’s eggs, butterflies, polished stones, fossils and seashells, but also prints, measuring instruments, exotic musical instruments, glass pots with strange foetuses in spirit: anything that would trigger your imagination. The most exquisite furniture was designed to harbour and show these collections.

The whole of the Paleisje voor Volksvlijt of course also is a Cabinet of Curiosities that starts empty, but that every subsequent night will be filled with the sketches, abandonded attempts, the found whale’s jaws, crystals and fossils of every experiment.