Editie #3: Unfolding Frogs

Film van Unfolding Frogs


Code – in Life, the Universe and Everything

Draag bij aan ons Codecabinet!
Paleisje voor Volksvlijt doet een oproep om bijdragen aan ons Codecabinet. Op 30 November gebruiken we van die bijdragen in onze theatrale avond in Felix Meritis.

Extra oproep voor wie naar Unfolding Frogs komt op 30 november: zoals altijd hebben we ook nu weer een fysiek Cabinet of Curiosities. Neem een object mee dat met code te maken heeft. Had je al een filmpje gemaakt? Bedenk een object dat bij je filmpje past.

Code is overal. Letters zijn een code waarmee taal wordt gevangen. DNA is de code waarin het leven is vastgelegd. De computer werkt met code, is code. Het sociale verkeer hangt aan elkaar van de codes. Code scheidt lezers van niet-lezers. Had Alan Turing de Enigma-code niet gebroken, dan hadden de Nazi’s de Tweede Wereldoorlog kunnen winnen: er kan veel van een code afhangen.

Alan Turing (29 juni 1912) was een genie. Zijn denken heeft nogal wat gevolgen gehad: hij geldt als de bedenker van de computer én hij redde het Westen van de Nazi’s.

Unfolding Frogs gaat over code, de Turing-machine, over nullen en enen, over virtueel en tastbaar, over wiskunde en leven.

Met Bettina Speckmann (professor informatica aan de TU Eindhoven, De Jonge Akademie), Marc van Kreveld (professor informatica aan de Universiteit Utrecht), Conlon Nancarrow, Elena Beelaerts, Knalpot, LeineRoebana, Nicoline Bovens, Rob de Graaf, Paul Knieriem, Sjoerd Meijer, Arianna Betti, Christian Greco, oude computers, nieuwe filmpjes, ook jouw bijdrage aan het Cabinet of Curiosities en meer.

Stuk over Paleisje voor Volksvlijt in de Volkskrant (18-10-212)

 

 

Paleisje voor Volksvlijt, Editie #3:

Unfolding Frogs, Code – in Life, the Universe and Everything

Contribute to our Code Cabinet!
Paleisje voor Volksvlijt issues a call for contributions for our Codecabinet. On november 30 we will use some of those in our theatrical evening program in Felix Meritis.

Call for our audience on the 30th of november: Like in our other editions we have a physical cabinet of curiosities too. Please bring an object that you associate with code. Did you contribute a video? Then bring an object that matches your video?

Code is everywhere. Letters are the code through which language can be caught. DNA is the code in which life is recorded. The computer works with code, is composed in code. The messages our behaviour and dress send are full of codes. Code separates those who know and those who don’t. Would Alan Turing not have broken the Enigma code, the Nazi’s might have won the Second World War: deciphering code can be of life importance.

Alan Turing (29 juni 1912) was a genius. He is considered to be the inventor of the computer ánd saved the West from the Nazi’s.

On the Turing machine, zeroes and ones, virtual and physical, on mathematics and life. With Bettina Speckmann (professor of computer science aan de TU Eindhoven, De Jonge Akademie), Marc van Kreveld (professor of computer science, Universiteit Utrecht), Conlon Nancarrow, Elena Beelaerts, Knalpot, LeineRoebana, Nicoline Bovens, Rob de Graaf, Paul Knieriem, Sjoerd Meijer, Arianna Betti, Christian Greco, old computers, new movies, also your contribution to the Cabinet of Curiosities and more.