Cabinet editie #1 Grow with the Flow


 

Bouw mee aan het Paleisje voor Volksvlijt!

Kom 8 juni naar Felix Meritis en draag iets bij aan een verbazende collectie die op 101 manieren kunst en wetenschap met het alledaagse verbindt in het veranderlijke Cabinet of Curiosities.

Hoe? Breng een voorwerp, of een afbeelding van iets mee dat Grow with the Flow op welke wijze dan ook illustreert. Iets dat door zijn groeigeschiedenis uniek is in zijn vorm en verschijning.
Je kunt denken aan natuurlijke fenomenen zoals slakkenhuizen, vreemde kalebassen, de patronen in de huid van een zebra of een slang, aan vertakkende stammetjes, aderstelsels, bliksemschichten, rivierlopen, patronen in stromend water… en aan kunstwerken waarin het thema te herkennen valt. Maar juist ook alledaagse zaken zijn welkom waarin de tand des tijds voor groei en verandering heeft gezorgd. Zo bouwt het Paleisje aan een hedendaagse reincarnatie van het rariteitenkabinet. (Voor wie dieper wil graven: denk aan morphogenese, groei volgens Laplace, D’Arcy Thompson, zelforganiserende systemen, anisotropie…)

Wij maken een foto van jou met je object en plaatsen die op internet. Doneer je voorwerp aan het Paleisje of geef het voor een avond (excuses, op eigen risico!) in bruikleen aan het Cabinet of Curiosities. Maak kans op een van de geweldige prijzen!

MET BIJDRAGEN VAN: Yasser Ballemans, Elena Beelaerts, Michiel Blumenthal, Kerstin Ergenzinger, Imke van Hellemondt, Eva Schneider, de heer en mevrouw Schneider, Floris Tilanus…

Wij verzamelen voort op volgende avonden, met andere thema’s.

Help to build the Paleisje voor Volksvlijt!

Come to Felix Meritis on the 8th of June and add something of your own to a surprising collection that in a thousand ways connects Art and Science with the everyday in our Cabinet of Curiosities.
How? Bring an object or an image of something that illustrates Grow with the Flow in one way or another. Something unique in its form and appearance by the history of its growth. Think of natural phenomena like snailhouses, strange gourds, the patterns in the skins of zebras and serpents, of branching stems, bloodvessels, lightning, rivers, patterns in flowing water… and of art works in which the theme can be recognised. But no less do we welcome common objects which time has changed and added to. Thus the Paleisje builds a contemporary incarnation of the cabinet of curiosities. (For who wants to dig deeper: think of morphogenesis, Laplacian growth, D’Arcy Thompson, self organising systems, anisotropy…)

We will take a picture of you and your object en put it on our website. Donate the object to the Paleisje or give it (at your own risk, sorry!) on loan for one night to the Cabinet of Curiosities.
Win one of our fabulous prizes!

WITH CONTRIBUTIONS BY: Yasser Ballemans, Elena Beelaerts, Michiel Blumenthal, Kerstin Ergenzinger, Imke van Hellemondt, Eva Schneider, Mr & Mrs Schneider, Floris Tilanus…

We will continue collecting on other nights with other themes.