Sectie op Broeder Ezel

Sectie op Broeder Ezel | ELENA BEELAERTS

Als voorbereiding op de avond in oktober 2013 heeft Elena Beelaerts haar solotentoonstelling in de Soledad Senlle Art Foundation aangegrepen om alvast aan het thema te beginnen. “Sectie op Broeder Ezel” opende 14 april jl.. In deze groeiende installatie staat het lichaam centraal. [...]

Door middel van een serie van zo’n tien interviews onderzoeken we hoe deskundigen zich tot het lichaam verhouden vanuit hun specialisme en levenservaring. Van schedelmeter tot patholoog anatoom, van specialist in genderdysforie tot begrafenisondernemer.

Tijdens de opening van ‘Sectie op Broeder Ezel’ werden de eerste interviews uit bovengenoemde serie gehouden. Redactieleden van Paleisje voor Volksvlijt, Hans Flupsen (moderator) en Martijn van Calmthout (wetenschapsjournalist Volkskrant), voerden gesprekken met onder anderen Daniëlle Posthuma (professor VU Medisch Centrum, specialisme statistische genetica), Annelou de Vries (kinderpsychiator bij het VU genderteam) en David Elders (begrafenisondernemer en filosoof).

De tentoonstelling duurde tot 2 juni.

Soledad Senlle Art Foundation, Sloterkade 171-1, 1059 EB Amsterdam