Alan Turing

Een jonge Alan Turing, opgepoetst voor de foto

Alan Turing (29 juni 1912) was een genie.
Hij geldt als de bedenker van de computer.
Hij kraakte de code die de Duitse marine gebruikte om te communiceren met de U-boten en redde zo het vrije Westen van de Nazi’s.
Hij bedacht de morfogenese – de rol van wiskunde in de vormen van de strepen van zebra’s, in de rijen zaden in het hart van een zonnebloem.
Hij leefde een tragisch leven omdat er in dat vrije Westen geen plaats was voor een openlijk homosexuele wetenschapper – laat staan een die beschikte over staatsgeheimen.
Turing is een van de invloedrijkste wetenschappers van de vorige eeuw, en een man die meer roem verdient dan hij heeft gekregen. Unfolding Frogs is een ode aan deze wetenschapper. Het gaat over code, de Turing machine, over nullen en enen, over virtueel en tastbaar, over wiskunde en leven. Over dingen waar hij van hield.

Alan Turing: een waar genie en een echte nerd. Een man die ook voor briljante collega’s soms onnavolgbaar was, zo iemand die altijd een andere route kiest om een probleem te doordenken. Een man die niet alle sociale codes respecteerde. Soms zonder er zich bewust van te zijn, soms omdat hij te rationeel was om het nut ervan in te zien.

Een van de kenmerken van zijn manier van denken is, dat hij steeds bij de meest theoretische problemen een fysieke oplossing zocht. Een student die ooit zijn kamer in King’s College in Cambridge binnenkwam stuitte er op een vloer vol uitgezaagde tandwielen: het mechaniek zou Turing de oplossing verschaffen van een wiskundig probleem.
Ook zijn belangrijkste bijdrage aan ons dagelijks leven bedacht hij als antwoord op een theoretisch probleem: de tot dan toe onbewezen stelling van Hilbert was dat de wiskunde in staat was om alle wiskundige problemen met zekerheid tot een goed einde te brengen. Turing bedacht een mechaniek dat rekensommen kon maken. Bij bepaalde sommen kon het mechaniek nooit vaststellen of het klaar was met rekenen. De stelling van Hilbert was bewezen onjuist. Jammer.
En was dat dan ook het einde van het apparaat? Niet echt. Het mechaniek groeide uit tot de computer.

Alan als jochie
Hij zijn moeder tot wanhoop, omdat hij bij elke lantarenpaal stil wilde staan om het serienummer te lezen. Hij kwam naar kostschool met een onblusbare passie voor het vouwen van kikkers en bootjes, al snel vond je ze overal. Zijn fascinatie voor de exacte wetenschappen begon bij een kinderboek: Natural Wonders Every Child Should Know. Terwijl andere jongens hockeyden, lag hij langs de lijn in het gras ‘om te kijken hoe de madeliefjes groeien’. Hij hield van kaarten en stambomen en schaken, van recepten en brouwsels en spendeerde een zomervakantie aan zee met een scheikundedoos in een kelder om te zien of hij jodium kon onttrekken aan zeewier, dat hij met armen vol van het strand haalde. Als kind zei hij al over zijn scheikundige aanpak: ‘Ik geloof dat ik altijd iets wil maken van de gewoonste dingen in de natuur en zonder verspilling van energie’. (Met dank aan de prachtige biografie van Andrew Hodges: The Enigma)

Paleisje voor Volksvlijt, Editie #3:

Alan Turing, Unfolding Frogs

30th November in Felix Meritis

What do the mathematics of life look like? What does code mean? How would mathematics behave if it was alive? On the magic of little steps – put differently: a computer, how did you get that!

Alan Turing (29 juni 1912) was a genius.
He is considered to be the inventor of the computer.
He broke the code the German Navy used to communicate with their U-boats and thus saved the free West from the Nazi’s.
He conceived morphogenesis – the role of mathematics in the form of a zebra’s stripes or the arrangement of seeds in the heart of sunflowers.
He lived a tragic life because the same free West did not allow for openly homosexual scientists – let alone one who knew of state secrets.
Turing is one of the most influential scientists of the twentieth century and a man who deserves to be more famous than he is.

On the Turing machine, zeroes and ones, virtual and physical, on mathematics and life.

With Bettina Speckmann (professor theoretical mathematics at the TU Eindhoven, De Jonge Akademie), Elena Beelaerts (visual artist) and new theatre texts by Rob de Graaf, arousing music by Knalpot, work by visual artist David Jablonovski, old computers, new movies, also your contribution to the Cabinet of Curiosities and more.