Paleisje voor Volksvlijt wordt ondersteund door
Van den Berch van Heemstede Stichting

Met dank aan De Jonge Akademie (KNAW) en de Volkskrant

Paleisje voor Volksvlijt

Het Paleisje voor Volksvlijt is – als een ode aan het in 1929 afgebrande Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam – een spiegelpaleis vol demonstraties van wat de menselijke geest vermag te scheppen, van ‘Grootmoeders appeltaart’ tot snaartheorie. Voor de duur van een paar avonden komt iets van het oude Paleis weer tot leven, door uit een breed palet van disciplines een caleidoscoop samen te stellen, een vrolijke opstapeling van schijnbaar al te uiteenlopende zaken. In het middelpunt staat de ontmoeting van kunst en wetenschap, als de meest radicale velden van creativiteit. In de dagen dat het nog gewoon was om astronoom, arts én kunstenaar te (willen) zijn, deelden kunst en wetenschap innig het bed. Nu zijn ze door toenemende specialisatie uit elkaar gedreven. In het hart van ons project staat de vraag:

Is er een nieuwe samenwerking mogelijk van kunst en wetenschap? Zijn er manieren om daar een vorm voor te vinden? Levert dat iets nieuws op?

Paleis voor Volksvlijt

Het Paleis voor Volksvlijt gezien vanaf de Weteringschans. Foto van Jacob Olie uit 1892

Kunst, wetenschap en vermaak

Het Paleis voor Volksvlijt, een initiatief van Samuel Sarphati, werd door Cornelis Outshoorn ontworpen. Het lag aan het Frederiksplein in Amsterdam op de plek waar nu de Nederlandse Bank staat. Het bracht in zijn feestelijke gebouw van staal en glas tentoonstellingen – van babies, van sigaren –, concerten, opera en operette, kunst, debatten, toneel, publiekswedstrijden, rijlessen en feesten… In 1929 brandde het af.

Er is een interessante website met veel informatie over het Paleis en een virtuele rondleiding (helaas niet voor Apple).