Editie #4: Dit is mijn lichaam

Ter voorbereiding op editie #4 Dit is mijn lichaam heeft Paleisje voor Volksvlijt de solotentoonstelling van Elena Beelaerts (Sectie op Broeder Ezel, 14 juni – 2 juni 2013) in de Soledad Senlle Art Foundation aangegrepen om alvast aan het thema te beginnen.

Door middel van een serie van zo’n tien interviews en performances onderzoeken we hoe deskundigen zich tot het lichaam verhouden vanuit hun specialisme en levenservaring. Van schedelmeter tot patholoog anatoom, van specialist in genderdysforie tot begrafenisondernemer.

Camera & montage: Renet Ponsen

 

Elena Beelaerts, Sectie op Broeder Ezel

 

Interview Roelof-Jan Oostra (Deel 1/2)

 

Interview Roelof-Jan Oostra (Deel 2/2)

 

Performance ‘Reset’ door masseur Steven Voorn en Koor de Stemming

 

Interview David Elders (Deel 1/2)

 

Interview David Elders (Deel 2/2)

 

Interview Annelou de Vries (Deel 1/2)

 

Interview Annelou de Vries (Deel 2/2)

 

Interview Danielle Posthuma

 

Dans LeineRoebana